Vereniging1 vrt
  

Beloningsbeleid KAISZ
KAISZ werkt met vrijwilligers die geen vrijwilliger svergoeding krijgen. De gemaakte kosten
kunnen gedeclareerd worden. De kosten die gedeclareerd mogen worden zijn:

Soort kosten (voor bestuursleden en

vrijwilligers)
 
 Maximaal te declareren bedrag
Reiskosten auto (daadwerkelijk gereden
kilometers)
€ 0,19 per kilometer
Reiskosten OV
Volledige vergoeding . Reiskosten op
basis van tweede klas NS.
Cadeau bij afscheid € 25,-
Cadeau bij geboorte, huwelijk, etc.. € 25,-
Cadeau bij ziekte € 12,50
Bloemen bij overlijden
 
Zie protocol
Gebruik maaltijden etc. (op basis van
gemaakte kosten/bonnen)
Lunch € 7,- pp
Diner € 15,- pp
Drankje € 5,- pp
inktvergoeding
1 patronen per jaar
overig: In overleg met penningmeester

Reiskosten
Kilometer vergoeding eigen auto
De kilometervergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer. Het aantal kilometers is op basis wat
www.routeplanner.nl berekent.

Vergoeding openbaar vervoer.
De kosten voor het reizen met het openbaar vervoer worden vergoed. Treinkaartjes worden
vergoed op basis van 2e klas reizen met de NS.

Bij gebruik van de OV chipkaart
Je kunt bij verkoop- en oplaadautomaten en verkoop-en informatiepunten van de OV
aanbieder waar je bent aangesloten een overzicht uit laten printen van je laatste transacties.
Hou er wel rekening mee dat er een limiet zit aan het overzicht. Een andere manier is om
een aankoopbon bij het opladen van de OV chipkaart uit te printen. Bij het opladen van OV
chipkaart kan er een aankoopbon worden uitgeprint.
Om reiskosten te kunnen declareren dien je gebruik te maken van he declaratieformulier.
Vul deze volledig in en voeg treinkaartjes/overzicht transacties/aankoopbon toe. 

Doneren van reiskosten
Het is mogelijk om je reiskosten te declareren aan KAISZ. Dit doe je door het
declaratieformulier in te vullen en in de kolom te doneren het bedrag van de reiskosten in te
vullen.

Cadeau bij afscheid, huwelijk, geboorte, ect..
Bij afscheid van een vrijwilliger van de vereniging mag een cadeau ter waarde van maximaal
€ 25,- worden gegeven. Hetzelfde geldt voor geboorte, huwelijk etc. 

Cadeau bij ziekte
Indien een vrijwilliger langdurig ziek is, wordt ervoor deze persoon een cadeau/bloemen
gekocht voor maximaal € 15,- 

Bloemen bij overlijden
Bij overlijden van een vrijwilliger of lid van de vereniging treedt het overlijdensprotocol in
werking. 

Gebruik maaltijden en consumpties
De vergoedingsbedragen voor een lunch bedragen € 7,- pp. De vergoedingsbedragen voor
een diner bedragen € 15,- pp. De vergoedingsbedragen voor een drankje bedragen € 5,- pp.
Om in aanmerking te komen voor bovenstaande vergoeding is van te voren overleg met de
penningmeester. Bij toestemming kan deze gedeclareerd worden middels het
declaratieformulier en bijbehorende bonnen. 

Inktvergoeding
Ieder bestuurslid mag 1 keer per jaar een inktpatroon declareren. Dit kan middels het
declaratieformulier en bijbehorende bonnen.

Overig
Alle andere kosten die gemaakt worden, worden in overleg met de penningmeester
gedeclareerd. Dit kan middels het declaratieformulier en bijbehorende bonnen. De
penningmeester zal bij vragen contact opnemen met de declarant.