Vereniging1 vrt
  

KAISZ is de landelijke vereniging voor kinderen en hun ouders met een auto-immuun of een auto-inflammatoire systeem ziekte. Wij staan voor een correcte informatievoorziening en het organiseren van lotgenotencontact voor deze zeldzame groep kinderen. Daarnaast behartigen wij de belangen en werken wij samen met medisch specialisten en doen wij mee aan medische onderzoeken. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het omgaan met deze aandoening.

Aanmelden lidmaatschapVoor KAISZ is zeer belangrijk om leden, donateurs, sponsoren of volgers te hebben aangezien de vereniging niet gefinancierd wordt vanuit de overheid. Met uw lidmaatschap, donateurschap of sponsering kunnen wij de kinderen en hun ouders van dienst zijn. Alle ontvangen bedragen komen ook ten goede aan de gezinnen.

Lidmaatschap KAISZ 

> Vijf maal per jaar de digitale nieuwsbrief
> Persoonlijke uitnodigingen voor (lotgenoten) activiteiten en informatieavond
> Voorrang op de KAISZ-activiteiten
> U ontvangt gratis het prentenboekje Zeldzaam

Kosten van het lidmaatschap zijn € 30,= per jaar

Volger van KAISZ
> Vijf maal per jaar de digitale nieuwsbrief

Donateur KAISZ
> Bij een minimale bijdrage van € 20,= ontvangt u de digitale nieuwsbrief
doneren

Het is ook mogelijk om een eenmalige donatie naar KAISZ. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL97RBRB0944394361 ten name van KAISZ. Onze vereniging is een ANBI-instelling. Een ANBI-instelling is een Algemeen Nut Beogende Instelling en daardoor heeft de ANBI een aantal belastingvoordelen. Wij verwijzen hiervoor naar de belastingdienst.

Vergoeding:
De contributienota wordt begin van het jaar verzonden. De lidmaatschapskosten van de vereniging kunt u bij sommige verzekeraars in Nederland declareren. Over het declareren van deze kosten kunt u meer informatie vinden op de website van zorgwijzer of neemt u contact op met uw eigen zorgverzekeringsmaatschappij.

Opzeggen van uw lidmaatschap:
Wij vinden het natuurlijk erg jammer als u het lidmaatschap bij KAISZ opzegt. Het opzeggen van uw lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, één maand voor het einde van het kalanderjaar. U kunt de e-mail zenden naar mailadres. De ledenadministratie zal u opzegging zsm verwerken en u ontvangt van ons een bevestig van opzegging.

Wilt u met ons in contact komen voor meer informatie gebruik het contactformulier