Nieuws vert
 

NVK-standpunt: Het coronavirus (COVID-19) en kinderen

Datum: 13-3-2020

Hieronder leest u het standpunt van de Nederlands Vereniging Kindergeneeskunde. 

Kinderen kunnen het virus verspreiden
Bij kinderen maken we ons bij een besmetting van het coronavirus minder zorgen. Wel is het zo dat zij het virus kunnen verspreiden naar oudere mensen, die meer vatbaar zijn voor dit virus en hier (ernstig) ziek van kunnen worden. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en zo de oudere medemens te beschermen is isolatie van kinderen met luchtwegklachten noodzakelijk.

Sinds 12 maart is het advies vanuit de regering om je kind (en ook jezelf) met verkoudheidsklachten, keelpijn of hoestklachten thuis te houden

Hoe ziek kunnen kinderen van het coronavirus worden?
Het coronavirus is een nieuw virus, wij moeten hier nog van leren. Dat betekent dat aan ouders van kinderen met chronische ziekte wordt gevraagd wordt om waakzaam te zijn en laagdrempelig te kiezen voor telefonisch overleg met de behandelend arts. Het coronavirus geeft in het algemeen weinig symptomen bij kinderen. Van alle mensen bij wie het coronavirus werd vastgesteld was 0,9 procent tussen de 0 en 10 jaar en 1,2 procent tussen de 10 en 19 jaar (peildatum februari 2020). Vanuit de Italiaanse kinderartsen komen vergelijkbare getallen. Zij geven aan dat kinderen eigenlijk nauwelijks ziek zijn. De meeste geïnfecteerde kinderen hebben geen symptomen. Sommigen hebben koorts, een droge hoest of last van vermoeidheid of buikklachten. Opname is zelden nodig en de prognose is goed met volledig herstel binnen enkele dagen tot 2 weken.

Kan mijn kind nog naar school of naar het kinderdagverblijf?
Als uw kind geen klachten heeft kan uw kind in principe nog gewoon naar school en de opvang, als uw kind is verkouden is, keelpijn of koorts heeft niet. Het RIVM en het ministerie van volksgezondheid hebben hier duidelijke richtlijnen over. Deze richtlijnen vindt u hier:

Mijn kind heeft een onderliggende ziekte, hoeveel risico loopt mijn kind?
Er zijn nog weinig gegevens over kinderen met chronische long- of luchtwegklachten, met een hartaandoening, met een afweerstoornis of met een ziekte waar afweeronderdrukkende medicijnen voor worden gebruikt. Gezien echter de milde presentatie van dit virus bij kinderen in het algemeen maken wij ons niet meer zorgen dan bij andere verkoudheidsvirussen. Elke virusinfectie geeft bij deze kinderen een wat verhoogde kans op luchtwegklachten, maar met het coronavirus lijkt dat tot nu toe niet anders dan met andere luchtwegvirussen, dus voor uw kind waarschijnlijk vergelijkbaar met het doormaken van een heftige verkoudheid. Voor de meeste patiënten zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, anders dan de gebruikelijke adviezen die u eerder met uw arts voor dit seizoen voor uw kind heeft afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft voor de gehele bevolking. Ouders van kinderen met chronische aandoeningen moeten niet zelfstandig hun medicatie aanpassen. Hier is geen noodzaak toe.

Ondanks bovenstaande geruststellende informatie uit Italië en China is ons advies om hoog-risicopatiënten tot nader order niet naar school of het kinderdagverblijf te laten gaan. Hoog-risicopatiënten zijn patiënten met ernstige onderliggende afweerstoornissen of ernstige hart- en longaandoeningen. Wij geven dit advies, omdat er nog onvoldoende kennis is opgedaan bij deze specifieke risicogroepen. In geval van twijfel kunt u hierover uiteraard contact opnemen met uw behandelend ziekenhuis.

Mijn kind heeft klachten van verkoudheid, hoesten en/of koorts
Neem telefonisch contact op met uw dokter als u dat in een ander geval (voordat er sprake was van het coronavirus in Nederland) ook had gedaan. Voor de overige maatregelen, kijk op: