Nieuws vert
 

Adviezen ten aanzien van onderhoudsbehandeling KAISZ patiënten

Dit bericht is uitgegeven door de Nederlandse vereniging kinderreumatologen

Datum 17-03-2020

NSAID’s  (zoals Ibuprofen, Naproxen)

In (sociale) media worden momenteel berichten gedeeld over risico´s voor een gecompliceerd beloop van  Corona bij kinderen o.a. bij gebruik NSAID’s.

Op dit moment is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat deze medicatie zorgt voor een ernstiger beloop. Ons advies is om deze onderhoudsmedicatie gewoon door te gebruiken.

Wanneer er om een andere reden dan jeugdreuma (of andere reumatische ziekte), zoals  koorts of (niet reumatische) pijn een pijnstiller nodig is, heeft (zoals altijd) Paracetamol de voorkeur

DMARD’s (Methotrexaat, Prednison, Leflunomide, Sulfasalazine) en Biologicals 

We adviseren om deze medicatie niet uit voorzorg (als er geen klachten zijn) te onderbreken of te stoppen.  

Mochten er ziekteverschijnselen zijn wordt wel aangeraden deze medicatie even over te slaan en laagdrempelig contact op te nemen met een arts 

Geruststellende berichten uit Italië

Wij hebben als kinderreumatologen in Nederland regelmatig contact met collega´s in Italië (waar het Corona virus nu nog actiever voorkomt). Kinderen met reumatische aandoeningen gebruiken daar dezelfde medicatie als in Nederland. Ook daar wordt geadviseerd deze medicatie niet uit voorzorg te stoppen. Desondanks zijn daar tot dusverre weinig kinderen met deze medicatie (ernstig) ziek geworden.