Nieuws vert
 

NVKR-standpunt: Het coronavirus

Datum: 22 april 2020

Hieronder leest u het standpunt van de Nederlands Vereniging Kinderreumatologen. 

In de afgelopen 2 maanden is via de Europese organisatie voor Kinderreumatologie (https://www.pres.eu) , waar wij als Nederlandse kinderreumatologen ook aan bijdragen, bijgehouden hoeveel kinderen met kinderreumatologische of auto-inflammatoire ziektes ziek geworden zijn van Corona.

Hieruit is gebleken dat kinderen met kinderreumatologische of auto-inflammatoire ziektes, net als kinderen zonder onderliggende ziektes,  niet tot nauwelijks ziek zijn geworden van Corona.  

In Nederland hebben we dit ook zo ervaren. Het gebruik van afweer onderdrukkende medicatie (bijvoorbeeld methotrexaat, biologicals) bij deze groep kinderen is dus geen risicofactor gebleken voor het krijgen van Corona of het zieker worden door Corona.

Daarom is het algemene advies namens de Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie om ook deze kinderen WEL weer naar school te laten gaan. 

In uitzonderingsgevallen kan dit advies anders zijn, dit zal met name gelden voor die kinderen die ook bekend zijn met longproblemen anders dan astma.

Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw kinderreuma-behandelteam.

Zoals we eerder al hebben aangegeven, blijft het advies dat uw kind door moet blijven gaan met de medicijnen die hij/zij voor de reuma gebruikt.