Vereniging1 vrt 
 
KAISZ is de landelijke vereniging voor Kinderen met een Auto-Immuun of Auto-Inflammatoire Systeem Ziekte en richt zich op kinderen met een onder KAISZ vallende aandoening en hun ouders/verzorgers. Door het verstrekken van informatie over de aandoeningen, wil KAISZ-kinderen en hun ouders goed informeren. Doormiddel van het organiseren van activiteiten, biedt KAISZ de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en zo ervaringen uit te wisselen en plezier te maken zonder direct een uitzondering te zijn. Doormiddel van dit alles proberen we handvaten te bieden om te leven met een zeldzame KAISZ-aandoening. Ieder gezin met een KAISZ-kind is van harte welkom om lid te worden van de vereniging.

ONS DOEL / MISSIE
KAISZ heeft zich als doel gesteld kinderen en hun ouders te ondersteunen in het hebben van een KAISZ-aandoening. Daarnaast willen wij bekendheid geven aan de verschillende aandoeningen die onder KAISZ vallen.helpkaisz

ONZE SPEERPUNTEN / DOELSTELLINGEN
> Begrijpelijk informatievoorziening
> Gericht lotgenotencontact
> Belangenbehartiging

KAISZ BEREIKT DIT DOOR
> Begrijpelijke informatie aan te bieden aan leden en niet leden via verschillende wegen
> Lotgenotencontact gebaseerd op de vraag van de leden
> Leden ondersteunen in de medisch-sociale wereld doormiddel van onze ombudsvrouw
> Bekendheid gegeven aan de verschillende KAISZ-aandoeningen
> Goed relatiebeheer

HET BELEIDSPLAN
Om een goed inzicht te krijgen in het beleid welke KAISZ volgt heeft het bestuur van KAISZ voor de komende hetbestuurjaren een beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan

HET PRIVACYBELEID
Om u privacy te waarborgen heeft KAISZ een privacybeleid. Klik hier om deze in te zien.

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Hierbij geven we u inzage in onze Statuten en het bijbehornede Huishoudelijke Reglement

HET PR PLAN
Zoals in onze speerpunten staat vermeld vinden wij belangenbehartiging en bekendheid aan de KAISZ-aandoeningen erg belangrijk. Om deze speerpunten goed tot uiting te laten komen heeft het bestuur van KAISZ een klein PR plan opgesteld. Het PR plan

BELANGRIJKE NUMMERS
Fiscaalnummer: 8230.91.417
Banknummer: NL97RBRB0944394361

JAARSTUKKEN
> Financieel Jaarverslag 2017
> Schriftelijk Jaarverslag 2017