Vereniging1 vrt 
 

De vereniging KAISZ is een landelijke vereniging voor kinderen, jongeren en volwassen met een zeldzame Auto- Immuun of Auto Inflammatoire systeem ziekte. Omdat de behoefte van kinderen/ jongeren anders zijn dan volwassen hebben wij binnen de vereniging twee afdelingen.

Afdeling KAISZ staat voor Kinderen met auto- Immuun of Auto Inflammatoire systeem ziekte. Binnen deze afdeling verstrekken wij informatie aan de kinderen/ jongeren en hun ouders. Ook verzorgen wij lotgenotencontact en behartigen wij de belangen.

Afdeling VAISZ staat voor Volwassen met Auto- Immuun of Auto Inflammatoire systeem ziekte.  Binnen deze afdeling verstrekken wij aan volwassen informatie, behartigen wij de belangen en verzorgen lotgenotencontact.

Doel en missie

De vereniging KAISZ heeft zich als doel gesteld om kinderen, jongeren en volwassen te ondersteunen in het hebben van een KAISZ/VAISZ aandoening. Daarnaast willen wij bekendheid geven aan de verschillende aandoeningen.

helpkaisz

Speerpunten en doelstellingen

> Informatie geven
> Lotgenotencontact
> Belangenbehartiging

De speerpunten en doelstellingen wil de vereniging KAISZ bereiken door:

> Lotgenotencontact naar behoefte
> Leden ondersteunen daar waar nodig
> Bekendheid geven aan de aandoeningen
> Ondersteinen van (medische) onderzoeken

Het beleidsplan

Om een goede indruk te krijgen hoe de vereniging KAISZ de speerpunten wilt bereiken, is een beleidsplan opgesteldhetbestuur. Het beleidsplan

Het privacybeleid
Om u privacy te waarborgen hanteert de vereniging KAISZ en haar afdelingen een privacybeleid. Klik hier om deze in te zien.

Statuten & Huishoudelijk reglement
Hierbij geven we u inzage in onze Statuten en het Huishoudelijke Reglement 

Het beloningsbeleid

Hierbij geven wij u inzicht in het beloningsbeleid

Belangrijke nummers

Fiscaalnummer: 8230.91.417
Banknummer: NL97RBRB0944394361

Jaarstukken
> Financieel Jaarverslag 2018
> Schriftelijk Jaarverslag 2019