Aanvraag lidmaatschap KAISZ

Het lidmaatschap bij de landelijke vereniging voor kinderen, jongeren en volwassen met een auto-immuun of auto-inflammatoire systeem ziekte kost € 30,= per jaar. U ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Uiteraard zullen wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze alleen gebruiken voor verenigingsdoeleinden. Daarnaast zullen wij niet zonder uw toestemming uw gegevens verstreken aan derden. Klik hier voor de Privacyverklaring

Mocht u vragen hebben over het lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie ledenadministratie@kaisz.nl

Algemene gegevens.

Familienaam: *
Adres en huisnummer: *
Postcode*
Woonplaats: *
Telefoon:*
Mobiel:
E-mail:*

Gegevens zieke kind.

Naam kind: *
Geboorte datum: *
Ziekte van het kind: *

Overige informatie

Waar heeft u behoefte aan:
Hoe heeft u ons gevonden*
Opmerking
Ik ben een persoon.