Psychosociale kanten

School en studie

School en studie hebben een grote invloed op het leven van mensen met een KAISZ-aandoening. We doen praktische en theoretische kennis op en leren sociale vaardigheden. Het volgen van onderwijs kan voor een kind met een KAISZ-aandoening moeilijk zijn, omdat een school is ingesteld op het gemiddelde kind. Het gemiddelde kind is echter niet ziek en heeft zeker geen handicap. De houding en sfeer op een school kunnen de acceptatie van een KAISZ-kind bevorderen, maar ook tegenwerken. Doordat een KAISZ-aandoening zo weinig voorkomt, kent men de ziekte niet en zal de omgeving van het kind niet goed begrijpen wat zijn of haar problemen zijn. De houding van de leerkrachten is van groot belang voor het slagen voor een opleiding van een KAISZ-kind.