Psychosociale kanten

Werken

Werken met een auto-immuun of auto-inflammatoire systeemziekte vraagt ontzettend veel energie en gaat meestal gepaard met vermoeidheidsklachten en kost lichaam en geest veel energie om het hoofd boven water te houden. Als gevolg daarvan blijft er vaak voor andere zaken zoals het huishouden, gezin, vrienden of sport weinig energie over.

Vermoeidheid en pijn zijn heel moeilijk concreet en objectief te maken. Uit angst om gezien te worden als klagers praten veel personen met een KAISZ-aandoening er niet over, waardoor het voor de omgeving niet duidelijk is wat de ander doet en laat om er iedere dag weer op het werk te zijn. Hoewel het soms niet gaat, werken tegenwoordig steeds meer mensen met een KAISZ-aandoening. Hierin ligt veel kracht en doorzettingsvermogen besloten.

Vrijwel alle mensen met een KAISZ-aandoening worden geconfronteerd met vermoeidheid. Werk biedt waardering, mogelijkheden tot ontwikkeling, inkomsten, sociale contacten en het gevoel deel uit te maken van een groter geheel. Precies daarom is werken voor velen zo belangrijk. En dit gaat soms ten koste van andere activiteiten.

Werken met een KAISZ-aandoening is zoeken naar een goede balans omdat de toch al beperkte energie maar één keer besteed kan worden.