Psychosociale kanten

De relatie met de behandeld arts

Het lijkt een open deur, maar de relatie met de behandelend arts is erg belangrijk voor een kind met een KAISZ-aandoening en voor de ouders. In veel gevallen zal de immunoloog een langdurige relatie aangaan met het kind en daarmee een bijzondere band opbouwen. In de behandeling zal de arts vooral en klinische rol spelen, waarin lichamelijk onderzoek aangevuld wordt met vragen, en er goed wordt geluisterd naar het verhaal van het kind en de ouders. Een goed oor en een begripvolle instelling van de arts zijn voor het kind, de ouders en de omgeving erg belangrijk en vormen de basis van wederzijds vertrouwen. Mocht de relatie niet optimaal zijn of heeft u twijfels over de behandeling, dan staat het u vrij om een ‘second opinion’ aan te vragen of te wisselen van arts. De meeste zorgverzekeraars staan dit toe. Neem voor de zekerheid eerst contact op met uw zorgverzekeraar. De arts is de spin in het web van de behandeling, waarin ook andere specialisten en hulpverleners worden in geschakeld. In overleg met hen wordt een beleid uitgestippeld waarin vooral de immunoloog het initiatief zal nemen om hier, naast de medische aspecten, ook de gevolgen van de ziekte voor het sociale leven van het kind en zijn familie in mee te nemen. Dit onderstreept nogmaals het belang van een goede vertrouwensrelatie en een goede communicatie met de immunoloog.

Tips om een consult optimaal te benutten:

  • Maak thuis een dagboek, waarin staat hoe het met uw kind ging in de afgelopen periode, zo kunt u vragen van de arts adequaat beantwoorden.
  • Maak voor het consult een lijstje met de vragen die u beantwoordt wenst te krijgen, zo vergeet u niets.
  • Ga met twee volwassenen naar het consult, zodat u samen kunt naspreken wat de arts gezegd heeft en er altijd één persoon het kind aandacht kan geven terwijl de ander overlegt.
  • Neem een MP3-speler mee om het consult op te nemen en later te kunnen afspelen, zodat u precies weet welke afspraken er gemaakt zijn. Vraag wel eerst of de arts hier geen bezwaar tegen heeft.