Psychosociale kanten

De participatiewet

Sinds 1 januari 2015 geldt in Nederland de Participatiewet. Deze wetgeving vervangt de voor die tijd bestaande regelgeving van de WWB, WSW en de Wajong. Mensen die een uitkering hebben van voor 2015 blijven onder de oude regelgeving vallen. De wet heeft als doel om mensen met een arbeidsbeperking ( = arbeidsvermogen) sneller en makkelijker te helpen naar werk. In het verleden is namelijk gebleken dat dit voor veel mensen uit deze groep moeilijker is. Er word gekeken naar wat men wel kan.  De gemeente helpt je met het vinden van een passende baan.  

De Participatiewet is ingesteld omdat het kabinet wil bereiken dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Dus ook de mensen die een arbeidsbeperking hebben. Om deze groep mensen aan het werk te kunnen helpen zijn er aanpassingen nodig op de werkvloer en ook begeleiding. Veel werkgevers hebben nu eenmaal hun twijfels bij het in dienst nemen van een ‘bijzondere’ werknemer.

Om in aanmerking te komen voor de Participatiewet moet er een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen ingediend worden bij het UWV. Dit om zich te laten toetsen of ze arbeidsvermogen hebben en of ze in aanmerking komen voor een indicatie banenafspraak of Wajong 2015 uitkering. Zij gaan dan beoordelen of er arbeidsvermogen is. Komt er uit het oordeel dat er geen arbeidsvermogen is en of deze duurzaam is (blijvend), dan heeft men recht op een Wajong-uitkering. Blijkt uit de beoordeling dat er wel arbeidsvermogen is, dan zal men gaan vallen onder de Participatiewet. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente.

Je zult nu denken: ‘arbeidsvermogen’ wat wil het UWV daarmee zeggen?”. Met arbeidsvermogen bedoelt het UWV dat er mogelijkheden zijn om te werken. Dit kan ook werk zijn waarmee er minder dan het minimumloon wordt verdiend. De reden daarvan kan zijn dat door de ziekte of handicap de belastbaarheid anders ligt dan bij andere werknemers of dat er minder uren gewerkt kunnen worden.

De beoordeling wordt gebaseerd op een aantal criteria die in de wetgeving zijn opgenomen. Deze criteria zijn:

 • Je kant een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Hiermee bedoelen wij dat je misschien niet alle taken aankunt die horen bij een functie. Maar je kan wel een taak uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de functie.
 • Je hebt basale werknemersvaardigheden. Hiermee bedoelen wij onder andere dat je je kunt houden aan afspraken en instructies begrijpt, onthoudt en kunt uitvoeren.
 • Je kan tenminste één uur aaneengesloten werken. Hiermee bedoelen wij dat je minimaal één uur uw aandacht bij het werk kunt houden, zonder dat je hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig heeft.
 • Je bent tenminste vier uur per dag belastbaar. Hiermee bedoelen wij dat je minimaal 4 uur per werkdag belastbaar bent.

  

Blijkt uit de beoordeling dat er arbeidsvermogen is, dan val je onder de Participatiewet. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente. Zij zullen je dan ook verder gaan begeleiden en helpen bij het vinden van werk.

Er zijn een aantal voordelen aan de Participatiewet. Deze zetten wij voor u op een rij:

 • Werkgevers zijn verplicht om banen te creëren. Zo wordt het makkelijker om aan een baan te komen en tellen arbeidsgehandicapten weer mee op de arbeidsmarkt.
 • Een arbeidsbeperking kan er voor zorgen dat je minder sociale contacten hebt. Als je een baan hebt, heb je ook veel meer sociale contacten.
 • Je eigen boterham kunnen verdienen, zorgt veelal voor meer zelfvertrouwen en een goed gevoel.
 • Werkgevers kunnen recht op financiële voordelen als zij iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Voor een werkgever zijn er ook een aantal voordelen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mensen met een arbeidsbeperking erg gemotiveerd zijn om te werken. Ook kan  de werkgever een aantal financiële voordelen. Op deze manier wil de overheid stimuleren om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De voordelen op een rij:

De Proefplaatsing

De proefplaatsing vindt plaats om te onderzoeken of de werknemer de werkzaamheden kan verrichten. Deze wordt met name gebruikt als een werkgever, maar misschien jij zelf ook, twijfels hebben of je het werk aan kunt. Voorwaarde is wel dat je na een succesvolle proefplaatsing uitzicht hebt op een contract van minimaal zes maanden. Dit moet ook vooraf schriftelijk worden vastgelegd. Met de proefplaatsing krijg je de kans om ervaring op te doen en te laten zien dat jij degene bent die geschikt is voor die functie. De proefplaatsing mag maximaal drie maanden duren. De werkgever hoeft je in deze periode geen salaris te betalen. Wel ontvangt je gewoon je uitkering. Ook het aantal uren werk ligt in deze periode niet vast. Dit verandert als de proefplaatsing wordt omgezet in een contract. Helaas zien we soms in de praktijk gebeuren dat werkgevers andere verwachtingen hebben zodra er een contract is. Maak dus goede en vooral duidelijke afspraken over de werkzaamheden die je uitvoert.

No-riskpolis

De No-riskpolis zorgt er voor dat wanneer je ziek wordt de werkgever een Ziektewetuitkering krijgt. Om in aanmerking te komen voor een No-riskpolis zijn er wel voorwaarden gesteld.

Loondispensatie

Kun je door je beperking minder werk aan dan je collega’s? Dan kan de werkgever of de werknemer bij het UWV loondispensatie aanvragen. Het loon wordt dan aangevuld door het UWV.

Jij als werknemer hebt misschien ook recht op een aantal voorzieningen om te zorgen dat je het werk zo optimaal kan uitvoeren.  Wij adviseren dan ook, mocht je een van de onderstaande voorzieningen nodig hebben, om contact op te nemen met je arbeidsdeskundige. De volgende voorzieningen zijn er eventueel mogelijk.

Een Jobcoach

Een jobcoach is een persoon die , als er zicht is op werk, je kan begeleiden naar werk maar deze zelfde persoon kan je ook begeleiden op het werk. Met hem kan je eventuele problemen of knelpunten bespreken die je op de werkvloer tegenkomt en eventueel samen het gesprek met de werkgever aangaan. Ook kan hij jouw coachen op de werkvloer om het beste uit je zelf te halen. Daarnaast kan hij ervoor zorgen dat je de werkzaamheden optimaal kan uitvoeren door middel van het aanvragen van voorzieningen die nodig zijn. Hij is de persoon, naast de arbeidsdeskundige, die goed geïnformeerd is over de mogelijkheden tot voorzieningen op de werkvloer. Een Jobcoach moet vooraf worden aangevraagd bij het UWV en moet werken bij een bedrijf dat het UWV heeft erkend.

Hulpmiddelen

Het UWV geeft ook vergoedingen voor hulpmiddelen die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan een aangepaste stoel of computervoorzieningen. Denk hierbij wel aan het feit dat je deze hulpmiddelen niet zelf koopt. Het UWV vergoedt namelijk niet al gekochte hulpmiddelen. Dien dus vooraf een aanvraag in. De afhandeling duurt gemiddeld acht weken.

Vervoer

Is reizen door een arbeidsbeperking lastig, dan is er misschien een mogelijkheid dat het UWV een vervoersvoorziening afgeeft. Deze moet vooraf worden aangevraagd en de aanvraag duurt ongeveer acht weken. Bij een vervoersvoorziening valt te denken aan een taxivergoeding, aanpassing van fiets of auto, een bruikleenauto of vergoeding gebruik eigen auto.

Als je onder de Participatiewet valt, dan kan je worden opgenomen in het doelgroepregister. Dit is een landelijk register waarin mensen staan met een arbeidsbeperking. Dit register is bedoeld zodat de overheid inzicht heeft in de gemaakte banenafspraak. De banenafspraak houdt in dat werkgevers banen moeten creëren voor mensen met een beperking.

De gegevens die worden opgenomen in dit register zijn:

 • Uw Burgerservicenummer
 • Waarom je bent opgenomen in het doelgroepregister
 • Eventueel een einddatum van registratie

Je kunt zelf controleren of je bent opgenomen in het doelgroepregister door middel van in te loggen op mijn UWV met uw Digid. De gegevens worden alleen door het UWV verstrekt aan gemeente en werkgevers.

Het bestuur van KAISZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel en verwijst door naar de officiële instanties. Daarnaast is dit artikel zeer wijzigingsgevoelig. Daarom adviseren wij altijd de informatie te checken bij de instanties.