Psychosociale kanten

Wajong-uitkering per 1 januari 2015

De Wajong-uitkering is voor degene die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Kortom, voor mensen die op geen enkele manier kunnen werken en waarvan zeker is dat dit in de toekomst ook niet meer kan.

Je zult nu denken: “Arbeidsvermogen, wat wil het UWV daarmee zeggen?”. Met arbeidsvermogen bedoelt het UWV of er mogelijkheden zijn om te werken. Dit kan ook werk zijn waarmee er minder dan het minimumloon wordt verdiend of waar aanpassingen voor nodig zijn. De reden daarvan kan zijn dat door de ziekte of handicap de belastbaarheid anders ligt dan bij andere werknemers of dat er minder uren gewerkt kunnen worden.

Om het arbeidsvermogen te kunnen bepalen  dient er bij het UWV een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen ingediend te worden. Vervolgens gaat het UWV beoordelen. Het UWV beoordeelt door middel van gestelde criteria. Deze zijn in de wetgeving op deze manier vastgelegd.

  • U kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Hiermee bedoelen wij dat u misschien niet alle taken aankunt die horen bij een functie. Maar u kunt wel een taak uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de functie.
  • U heeft basale werknemersvaardigheden. Hiermee bedoelen wij onder andere dat u zich kunt houden aan afspraken en instructies begrijpt, onthoudt en kunt uitvoeren.
  • U kunt tenminste één uur aaneengesloten werken. Hiermee bedoelen wij dat u minimaal één uur uw aandacht bij het werk kunt houden, zonder dat u hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig heeft.
  • U bent tenminste vier uur per dag belastbaar. Hiermee bedoelen wij dat u minimaal 4 uur per werkdag belastbaar bent.

Blijkt uit de aanvraag beoordeling arbeidsvermogen bij het UWV dat er geen arbeidsvermogen is, dan komt men mogelijk in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Hierbij moet ook altijd de duurzaamheid  getoetst worden. Per januari 2015 zijn hiervoor nieuwe voorwaarden gesteld, te weten:

  • Je hebt op je 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap.
  • Je kreeg na je 18e verjaardag en vóór je 30e verjaardag een langdurige ziekte of handicap. In het jaar voordat je je ziekte of handicap kreeg, volgde je minimaal 6 maanden een opleiding.

Daarnaast moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je woont in Nederland.
  • Je volgt op dit moment geen opleiding.

Als men de gehele aanvraagprocedure heeft doorlopen dan krijgt men een beslissing van het UWV. Hierin staat vermeld of je voldoet aan alle gestelde voorwaarde en wat de hoogte van de uitkering zal worden. Deze uitkering zal verstrekt worden vanuit het UWV. De hoogte van de Wajong-uitkering is 75% van het minimum(jeugd)loon.

Aan de Wajong-uitkering zitten rechten en plichten. Wij adviseren je deze goed door te nemen zodat je van deze plichten op de hoogte bent. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht, als er wijzingen zijn in je woon- of leefsituatie, deze door te geven aan het UWV. Dit kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van de uitkering. Het UWV hanteert een periode van zeven dagen om ingegane wijzingen te melden.

Een Wajong-uitkering wordt je uitgesloten van uitbetaling. De reden hiervan is dat er dan studiefinanciering wordt afgegeven. Daarnaast is doen van vrijwilligerswerk of dagactiviteit wel toegestaan en dit heeft geen consequenties voor de uitkering. Wel is het raadzaam dit door te geven.

Het bestuur van KAISZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel en verwijst door naar de bronvermelding of de officiële instanties. Wij adviseren je dan ook altijd de informatie te checken bij de officiële instantie.