Aandoeningen  

Brusjes

Wanneer in een gezin een kind ziek wordt, zullen de broertjes en zusjes (brusjes) met het zieke kind
rekening moeten houden. Wanneer de diagnose is gesteld, moeten de brusjes , net als de ouders,
leren om daarmee om te gaan. Ook brusjes weten niet wat de ziekte inhoudt en wat het gezin
overkomt. Ze voelen perfect aan dat de situatie thuis erg verandert. Ook aan hen zal moeten worden
uitgelegd wat een KAISZ-aandoening is en hoe het misschien verder zal gaan met hun zieke broer of
zus.

In het begin worden brusjes meestal liefdevol door familie of vrienden opgevangen. De aandacht van
de ouders gaat vooral uit naar het zieke kind en de zorg voor brusjes komt op een lager pitje te staan.
Brusjes kunnen zich hierdoor afgewezen voelen. Jaloezie is een niet ongebruikelijke emotie voor
brusjes van een kind met een KAISZ-aandoening.