Auto-immuun aandoeningen 

 

KAISZ heeft een groot aantal zeldzame auto-immuun aandoeningen onder zich. Alle aandoeningen die door KAISZ beschreven worden komen bij kinderen voor. Het kan zijn dat de aandoening al bij de geboorte aanwezig is maar er zijn ook een groot aantal aandoeningen die zich pas op latere leeftijd ontwikkelen. Voor iedereen die een auto-immuun aandoening krijgt heeft dit een hele grote impact op zijn of haar leven. Om goed te kunnen omgaan met een aandoening is een van de belangrijke punten dat men begrijpt wat de aandoening inhoudt. Zeker omdat bij de meeste aandoeningen bijna geen kenmerken zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Het komt dus heel vaak voor dat men moet uitleggen wat de aandoening is. Dit is een van de reden waarom wij deze informatie aanbieden. Elke KAISZ-aandoening staat hieronder beknopt beschreven. 

 

Acuut Reuma

 

AIHA Auto Immuun Hemolytische Anemie 

 

ALPS

 

Behcetsyndroom

 

JDM Juveniele Dermatomyositis  

 

JIA Juveniele Idiopatische Artritis 

 

MCTD Mixed Connective Tissue Disease

 

Sclerodermie / Crest

 

SJIA Systemische Juveniele Idiopatische Artritis

 

Syndroom van Sjorgen

 

SLE Systemisch Lupus Erythematosus

 

Uveitus 

 

Vasculitis Algemeen

Vasculitis CSS Churg Straus Syndroom

Vasculitis syndroom van Cogan's

Vasculitis HSP Henoch-Schönlein purpura

Vasculitis Kawasaki

Vasculitis MPA Microscopische Poly Angiitis

Vasculitis PAN Polyarteritis nodosa

Vasculitis Takayasu

Vasculitis Wegener / Granulomatose met PolyAngiitisOverige informatie

 

Het afweersysteem, hoe werkt dat?

Nieuwsbrief aanmelden