Aandoeningen   Acuut reum en post-streptokokken reactieve artitis

Acuut reuma

Acuut reuma wordt gedefinieerd als een aandoening die uitgelokt wordt door een streptokokken
infectie (een soort bacterie). De ziekte kan blijvende hartschade veroorzaken en presenteert zich met
een tijdelijk artritis, carditis (hartontsteking) of met een chorea (stoornis in de aansturing van de
bewegingen), in combinatie met huiduitslag en huidnoduli.
De ziekte is de consequentie van een abnormale afweerreactie op keelinfecties met een streptokok,
bij in aanleg gevoelige individuen. Bij deze patiënten valt het immuunsysteen niet alleen de
streptokok aan maar ook sommige weefsels van het eigen lichaam (kruisreactie).

Symptomen
Acuut reuma presenteert zich met meestal door een combinatie van symptomen, die uniek kan zijn
in iedere patiënt. Meestal volgt het op een onbehandelde of niet adequaat behandelde
keelontsteking of tonsillitis, veroorzaakt door een streptokok.

Diagnose

Nauwkeurige analyse van de klinische symptomen en laboratoriumtests zijn van belang, omdat er
geen specifieke test is voor het stellen van de diagnose.

Behandeling

Acuut reuma is een belangrijk gezondheidsprobleem in bepaalde delen van de wereld. Het kan
voorkomen worden door de keelontsteking met de streptokok zo snel mogelijk te behandelen, zodra
het bekend wordt, om zo de ziekte te voorkomen. Er is een onderzoek gaande naar de productie van
een vaccin dat zou kunnen beschermen tegen de streptokok, zonder dat deze vaccinatie abnormale
reactie uitlokt, die gezien wordt bij acuut reuma. Deze benadering wordt mogelijk de manier voor
preventie in de toekomst.

Prognose

De belangrijkste symptomen van de ziekte zijn self-limiting, echter de kans op nieuwe flares blijft
aanwezig gedurende de eerste 5 jaar na het begin van de ziekte. Continuering van de preventieve
behandeling is aanbevolen om de kans op nieuwe flares te verkleinen.

P0st-streptococcen artritis (PSRA).

In volwassenen en adolescenten kunnen streptokokken infecties geassocieerd zijn met artritis zoals
eerder beschreven, die niet volledig voldoen aan de criteria van acuut reuma. Artritis die zich
ontwikkelt in de eerste fase van de ziekte kan de gewrichten van de handen betreffen, reageert vaak
slecht op NSAID’s en kan maanden aanhouden. Gezien deze symptomen lijkt PSRA op andere vormen
van artritis. De diagnose hangt af van de klinische bevinding in associatie met bewijzen van een
recente streptokokken infectie. Bij enkele van deze patiënten is beschreven dat ze later een carditis
ontwikkelden. De meeste artsen zijn van mening dat poststreptokokken artritis een variant is van
acuut reuma. Mede hierdoor antibiotische profylaxe wordt aangeraden evenals cardiale controles op
het ontwikkelen van een carditis.