Vereniging1 vrt 
 

PR plan van de vereniging KAISZ

1) Analyse
• Wat is de identiteit van KAISZ? KAISZ is een laagdrempelige patiëntenvereniging die zich inzet voor lotgenotencontact en het geven van informatie over de verschillende KAISZ-aandoeningen in de breedste zin van het woord. Daarnaast werken we nauw samen met de (medische) professionals.
• Wat is het imago van KAISZ? KAISZ is een laagdrempelige patiëntenvereniging die contacten stimuleert tussen ouder kinderen met een KAISZ-aandoening.

2) PR doelstelling en Publieksgroepen
• Wat is de PR doelstelling van KAISZ? Meer bekendheid geven aan de KAISZ-aandoeningen en handvaten bieden aan kinderen, ouders en hun omgeving.
• Wat zijn de doelgroepen van KAISZ? KAISZ-Leden Artsen/medici Vrijwilligers Niet leden Brusjes Belangenorganisatie Belangstellende Donateurs Sponsoren Media

3) Kernboodschap
• Wat is de kernboodschap van de KAISZ-vereniging? KAISZ bied de helpende hand bij het leven met de beperkingen van een zeldzame systeem aandoening.

4) Plan van aanpak We hebben nu alles in kaart gebracht om een doeltreffende PR strategie in te zetten. Om dit om te zetten in daadkracht is er een communicatiematrix met enkele acties. Doelgroep Doelstelling Medium Activiteit Leden Informeren over activiteiten website Tekst met info Jongere leden Binnen aan de vereniging Facebook Pagina starten Alle doelgroepen Informeren over actuele onderwerpen Nieuwsbrief Testen opstellen