Wilt u KAISZ ondersteunen?

 

  

KAISZ is de landelijke vereniging voor kinderen en hun ouders met een auto-immuun of een auto-inflammatoire systeem ziekte. Wij staan voor een correcte informatievoorziening en het organiseren van lotgenotencontact voor deze zeldzame groep kinderen. Daarnaast behartigen wij de belangen en werken wij samen met medisch specialisten en doen wij mee aan medische onderzoeken. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het omgaan met deze aandoening.

 

Voor KAISZ is zeer belangrijk om leden, donateurs, sponsoren of volgers te hebben aangezien de vereniging niet gefinancierd wordt vanuit de overheid. Met uw lidmaatschap, donateurschap of sponsering kunnen wij de kinderen en hun ouders van dienst zijn. Alle ontvangen bedragen komen ook ten goede aan de gezinnen.    

 

 

Lidmaatschap KAISZ € 27,50 per jaar

 

> Vijf maal per jaar de digitale nieuwsbrief

> Toegang tot het speciale afgeschermde ledengedeelte 

> Persoonlijke uitnodigingen voor (lotgenoten) activiteiten en informatieavond

> Voorrang op de KAISZ-activiteiten

Aanmelden als Lid

 

Donateur KAISZ 

 

> Bij een minimale bijdrage van € 20,= ontvangt u de digitale nieuwsbrief 

Aanmelden als Donateur

 

Volger gratis

 

> Vijf maal per jaar de digitale nieuwsbrief 

Aanmelden als Volger

 

 

Donatie:

Het is ook mogelijk om een eenmalige donatie naar KAISZ. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL.97.RBRB.094.43.94.361 ten name van KAISZ. KAISZ is een ANBI-instelling. Een ANBI-instelling is een Algemeen Nut Beogende Instelling en daardoor heeft de ANBI een aantal belastingvoordelen. Wij verwijzen hiervoor naar de belastingdienst. 

 

Vergoeding:

De contributienota wordt begin van het jaar verzonden. De lidmaatschapskosten van de vereniging kunt u bij sommige verzekeraars in Nederland declareren. Over het declareren van deze kosten kunt u meer informatie vinden op de website van zorgwijzer of neemt u contact op met uw eigen zorgverzekeringsmaatschappij. 

 

Opzeggen van uw lidmaatschap: 

Wij vinden het natuurlijk erg jammer als u het lidmaatschap bij KAISZ opzegt. Het opzeggen van uw lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, één maand voor het einde van het kalanderjaar. U kunt de e-mail zenden naar mailadresDe ledenadministratie zal u opzegging zsm verwerken en u ontvangt van ons een bevestig van opzegging. 

 

Wilt u met ons in contact komen voor meer informatie, stuurt u dan een e-mail

Nieuwsbrief aanmelden