Nieuws vert
 

Woord van het bestuur april 2019

8 maart jl. was de Algemene Ledenvergadering van KAISZ. Voor het bestuur van KAISZ een verplicht nummer waarbij we verantwoording afleggen voor het afgelopen jaar. Ook kijken we even naar de plannen voor het nieuwe jaar. Wilt u lezen wat we het afgelopen jaar gedaan hebben, kijk dan op de website. Het jaarverslag staat er weer op.

De plannen voor het nieuwe jaar beginnen vorm te krijgen. Zo gaan we ons dit jaar bezig houden met de transitie van de jongeren naar de volwassen geneeskunde. In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat hier ook bij andere organisaties veel belangstelling voor is. 

Vanuit de transitie komt ook het project KAISZ uitgedaagd voor. We gaan een programma samenstellen waarbij de jongeren vanaf de leeftijd van ongeveer 12 jaar geholpen wordt mondiger te worden naar de specialisten toe. Dit is belangrijk, want als ze op 18 jarige leeftijd overstappen naar de volwassen specialisten, worden ze geacht zelf te kunnen vertellen hoe het met ze gaat en wat ze van de arts nodig hebben. 

In het najaar zal er een informatiedag georganiseerd worden. Deze zal in samenwerking met de afdeling VAISZ georganiseerd worden. De aandacht zal hierbij liggen op het met elkaar ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. We lopen allemaal wel eens tegen iets aan waar we niet meteen een oplossing voor weten. U bent daarin niet de enige en door het met elkaar te delen kunnen we ook van elkaar leren. Wie weet is er wel iemand met precies de goede oplossing voor het probleem waar u tegenaan loopt.
Heeft u een onderwerp waarvan u zegt daar wil ik meer van weten, laat het ons weten. Wij kunnen dan op zoek naar meer informatie zodat we deze kunnen delen op de informatiedag. Dit kan natuurlijk ook in een nieuwsbrief o.i.d.

Ook gaan we ons dit jaar werpen op het onder de aandacht brengen van de KAISZ aandoeningen bij huisartsen en de regionale ziekenhuizen. We merken nog steeds dat het stellen van de diagnose van een KAISZ aandoening te lang duurt waardoor het te lang duurt voordat gestart wordt met de juiste behandeling. Wij willen daar verandering in brengen.

U ziet, we hebben weer veel plannen genoeg. Wilt u meedenken of heeft u leuke idee├źn, laat het ons weten. Wij zijn afhankelijk van uw inbreng om dingen op te pakken.

Namens het bestuur

Hanny Weustenraad

Penningmeester KAISZ