Nieuws vert
 

Woord van het bestuur februari 2020

De eerste nieuwsbrief van 2020 vol met informatie. Deze keer is de informatie van die aard dat we hebben gekozen om de nieuwsbrief van KAISZ en VAISZ te combineren.

Het nieuwe jaar brengt veranderingen met zich mee. Zo zal het CAK tarief waar een aantal leden gebruik van maken worden aangepast. Daarnaast komt de tijd aan om het jaar 2019 belastingtechnisch af te sluiten. Dan reist ook de vraag op welke zorgkosten er afgetrokken mogen worden. De informatie vind u onder andere in deze nieuwsbrief.

2020 is voor KAISZ ook het jaar van veranderen. Hierover bent u de afgelopen periode geïnformeerd. Om u goed op de hoogte te houden ontvangt u volgende week van ons een mailing met extra toelichting op de aankomende ALV.

Namens het bestuur

Claudia van Hout