Fysiotheapie en Reuma

 

Begin maart heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN) een advies uitgebracht over de vergoeding van fysiotherapie voor mensen met reuma vanuit de basisverzekering. Zij gaven het advies om 12 behandelingen oefentherapie op te nemen voor mensen met heup- en knieartrose en geen vergoeding voor mensen met reumatoïde artritis (RA) en spondyloartritis (SpA).

Het Reumafonds is erg teleurgesteld in dit advies en vindt dat fysiotherapie weer terug moet in het basispakket voor alle mensen met reuma die dat nodig hebben. Om duidelijk te maken hoe belangrijk fysiotherapie is voor mensen met reuma doen we deze peiling.  

 

Het Reumafonds heeft ons gevraagd deze vragenlijst te verspreiden. Bij deze de link naar de vragenlijst https://www1.surveys.gfk.com/wix/p22490149.aspx

 

Reumafonds mei 2017

Bijpraten voorzitter april 2017

 logo KAISZ

Graag wil ik beginnen met het officieel welkom heten van Saskya Angevare als bestuurslid van KAISZ. Zij heeft een half jaar mee gelopen als aspirant bestuurslid en is in de Algemene Ledenvergadering van maart gekozen. Wij zijn als bestuur van KAISZ ontzettend blij met haar versterking. Saskya is ouder van Luc en hij heeft een auto inflammatoire aandoening. Daarnaast heeft zij een aantal jaren  in Amerika gewoond en zich daar ingezet voor de auto inflammatoire aandoeningen. Hierdoor heeft zij de nodige expertise en contacten opgebouwd. Deze  zal Saskya dan ook kunnen gebruiken en één van haar hoofdtaken binnen KAISZ zal dus ook zijn het vertegenwoordigen van de auto inflammatoire aandoeningen.

 

In de ALV is onder andere afgesproken  de contributie iets te verhogen. In de jaren dat KAISZ bestaat, hebben wij dat nog niet eerder gedaan. De kosten zijn gestegen en daarom hebben wij besloten om dit jaar toch de verhoging door te voeren De Algemene Vergadering heeft hier mee ingestemd.  Op het ledengedeelte zijn de jaarstukken 2016 gepubliceerd.

 

KAISZ is zijn vleugels aan het uitslaan. In alle academische ziekenhuizen is KAISZ nu bekend maar we gaan verder. Zo zullen we  een presentatie verzorgen in Zurich over de impact van het hebben van een KAISZ-aandoening. Deze presentatie zal gegeven worden aan de Europese artsen die deze aandoeningen behandelen. Ook zijn het aantal aandoeningen binnen KAISZ op verzoek van de IWA (auto Inflammatoir) uitgebreid en zijn er een aantal ziektebeelden weer geüpdatet.

Lees meer

Meer hulp nodig bij kiezen hulpmiddel? Vraag het de ergotherapeut!

 rolstoel

Je hebt recht op 10 uur ergotherapie per jaar vanuit je basisverzekering. Maak daar gebruik van, want ergotherapeuten kunnen je het beste advies geven bij het aanvragen van je hulpmiddel. Maar wat doet een ergotherapeut precies en waar kan je deze zorgverlener nog meer voor inzetten?

 

Wat doet een ergotherapeut precies?

Een ergotherapeut zoekt samen met jou praktische oplossingen voor problemen die je ervaart in het dagelijks leven. het begint altijd met het inventariseren en verhelderen van de vragen die iemand heeft. Er wordt dan samen een behandelplan opgesteld  om gestructureerd aan het werk te gaan.

Vervolgens wordt onderzocht , vaak door observatie, waar de knelpunten zitten en welke factoren invloed hebben op het handelen. Daarna gaat men gericht aan de slag, bijvoorbeeld door handelingen anders uit te voeren, je energie goed te leren verdelen of met het zoeken en vinden van hulpmiddelen.”

Meer informatie

Instemmingsrecht voor ouders op school

 School

Lobbyen is vaak een kwestie van lange adem. Bij de lobby voor het instemmingsrecht voor ouders in passend onderwijs, is dat zeker het geval. Al vanaf 2013 maken belangenorganisaties zich hier sterk voor. Begin februari 2017 is het eindelijk een feit: de Eerste kamer stemt in met een wetswijziging die ouders meer zeggenschap geeft over de zorg en ondersteuning voor hun kind op school. Wat verandert er voor ouders?

 

Een jongen kan goed meekomen op de reguliere basisschool, maar heeft wel sociaal emotionele problemen. School maakt zonder overleg met de ouders een stappenplan en vraagt advies bij het samenwerkingsverband.

 

Een reguliere basisschool vraagt voor een meisje met autisme bij het samenwerkingsverband extra begeleiding aan. Het samenwerkingsverband wil echter dat het meisje naar een cluster 4-school gaat. De ouders hebben hier moeite mee. Het samenwerkingsverband zet de ouders onder druk: ze moeten kiezen tussen cluster 4-onderwijs of geen extra ondersteuning.

 

Zo dus niet meer
Deze voorbeelden komen uit de (vroegere) praktijk. Nu het instemmingsrecht voor ouders in de wet is vastgelegd, behoren dit soort situaties tot het verleden. Zo kan en mag het dus niet meer gaan. Ouders kunnen niet meer gepasseerd worden. Ze hebben nu het recht om op gelijkwaardige basis mee te praten en mee te beslissen over de zorg en ondersteuning voor hun kind op school.

Meer informatie

Jong en chronisch ziek

 

 

Als je jong bent en chronisch ziek, krijg je regelmatig stomme opmerkingen naar je hoofd geslingerd. Zulke jonge benen en dan al de lift nemen? Zo, wordt het niet eens tijd voor de sportschool? Hé, wat heb jij gezopen? Lekker lui dagje vandaag? Schele, zie je dubbel? Of mensen praten tegen degene die naast je loopt omdat jij in een rolstoel zit.
 
Ik kan hier nog veel meer voorbeelden geven, maar jij weet ongetwijfeld waar ik het over heb. Je hebt het zelf vast ook meegemaakt. Misschien herinner je je nu wel meteen pijnlijke dingen die ooit tegen jou zijn gezegd.
 
Stomme opmerkingen kunnen behoorlijk kwetsen. Of het nu uit goedbedoelde onnozelheid is  (Wat knap dat jij dat kan!),  uit onwetendheid (Positief denken hè, dan word je beter), of simpelweg uit gemeenheid (Wow jij bent echt een freak!), het is niet oké.
 
Natuurlijk denk je soms ‘ach, ze weten niet beter’ en laat je het van je afglijden. Je hebt geen zin om er energie in te steken. Dat is natuurlijk helemaal prima.
 
Maar soms lukt dat niet. Want hoe dik je huid ook is, en hoe hard je zelf misschien ook mee lacht, sommige opmerkingen komen wél binnen en doen gewoon pijn.
 
Door deze opmerkingen vaak over je kant te laten gaan, kun je je klein en onzeker gaan voelen, bijna alsof jij er niet mag zijn. Je komt niet voor jezelf op, spreekt je niet uit, alsof je het wel oké vindt dat mensen je zo behandelen.
 
Dat is natuurlijk niet zo. Dus wil je een passend antwoord geven. Een geweldig, grappig en goed geplaatst antwoord dat die ander direct op zijn plek zet.
 
Dat is vaak lastig, omdat de meest kwetsende opmerkingen vaak onverwacht komen.

april 2017

 

Nieuwsbrief aanmelden