Tips van kids: De zorg door onze ogen

 

KindZHOp vrijdag 18 november is in het kader van de internationale dag van de rechten van het kind door Stichting Kind en Ziekenhuis samen met het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis de eerste gezamenlijke werkconferentie voor alle kinderadviesraden van zorgorganisaties in Nederland georganiseerd. Prinses Laurentien is tijdens deze conferentie ook in gesprek gegaan met kinderen van de verschillende kinderadviesraden.

 

In 2013 startte het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis als eerste met een Kinderadviesraad. Deze Kinderadviesraad is in samenwerking met Stichting Kind en Ziekenhuis opgezet, in de hoop dat anderen dit goede voorbeeld zouden volgen Al snel kwamen uit hele land vragen over hoe je een kinderadviesraad kunt oprichten. Om deze vragen te beantwoorden is op 20 november 2015, in samenwerking met de Stichting Kind en Ziekenhuis, de werkconferentie “ik zie, ik zie, wat jij niet ziet” georganiseerd. Zestig zorgorganisaties waren aanwezig en hebben handvatten gekregen om aan de slag te gaan.

Meer informatie 

YouTube kanaal KAISZ

 

logo youtubeOp de valreep van dit jaar kunnen wij u melden dat het YouTube kanaal van KAISZ online is. Hier staan filmpjes die informatie geven over de verschillende aandoeningen.  Maar ook geven deze informatie over nevenactiviteiten bijvoorbeeld op medisch gebied. Denk bijvoorbeeld aan de werking van een gewricht etc.

We hebben er naar gestreefd de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Echter, omdat we in veel gevallen te maken hebben met zeer zeldzame aandoeningen, zijn er ook filmpjes in het Engels gepubliceerd.

Dit medium staat natuurlijk niet stil en is gevoelig voor wijzingen. Er zijn continu nieuwe publicaties op internet. We proberen dit zoveel mogelijk bij te houden en te filteren maar helaas kunnen we geen garantie geven dat we altijd up to date zijn. Mocht u zelf een filmpje tegen komen waarvan u vindt dat deze thuishoort op ons YouTube kanaal, dan horen wij dat graag. Stuur dan een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De Youtube link

 

December 2016

Het Medische Kindzorgsysteem (MKS)

 

 

Steeds meer (ernstig) zieke kinderen krijgen kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Dat is fijn voor kind en ouder/verzorgende. Maar hoe organiseer je deze zorg? Dat is niet altijd helder. Daardoor kan de zorg buiten het ziekenhuis tekort schieten. Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) biedt duidelijkheid. Aan iedereen die is betrokken bij de zorg voor een (ernstig) ziek kind van 0 t/m 17 jaar.

 

 

Waarom het MKS?

De medische mogelijkheden nemen voortdurend toe. Daardoor kunnen (ernstig) zieke kinderen steeds vaker en sneller van het ziekenhuis naar huis. Het is ook een fundamenteel recht van een ziek kind om – als dit mogelijk is – de zorg buiten het ziekenhuis te krijgen. Thuis, in een verpleegkundig kinderzorghuis (kinderhospice) of op een verpleegkundig kinderdagverblijf. Deze zorg moet van dezelfde kwaliteit zijn als in het ziekenhuis. Kinderen reageren fysiek en emotioneel anders dan volwassenen. Bovendien is ieder kind anders, wat ook geldt voor het gezin waarin het kind opgroeit. Daar moet oog voor zijn.

Meer informatie

Onderwijsraad: scholen bieden nog geen goede zorg

 

Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, is nog niet in elke regio een school te vinden die zich heeft gespecialiseerd in die benodigde begeleiding. Scholen zijn vooral bezig om ouders en leerlingen duidelijk te maken welke hulp ze niet kunnen bieden, in plaats van dat ze hun personeel opleiden om bijvoorbeeld kinderen met adhd of autisme in het reguliere onderwijs een plek te kunnen geven.

 

Dat concludeert de Onderwijsraad in een advies aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat vandaag verschijnt.

Passend onderwijs moet er juist toe leiden dat meer kinderen, die extra zorg nodig hebben, naar gewone scholen kunnen. Alleen leerlingen voor wie specifieke, voortdurende hulp noodzakelijke hulp nodig is, horen nog op het speciaal onderwijs thuis. Het idee was dat in elke regio een school zou zijn die bijvoorbeeld is gespecialiseerd in onderwijs aan kinderen met autisme, adhd of diabetes. Zo hoeven niet alle scholen met alle specifieke hulpvragen te kunnen omgaan, maar moet er altijd een school zijn die een specifieke groep leerlingen begeleiden.

Meer informatie

Check je zorgverzekering voor 2017

In november heb je van jouw zorgverzekeraar weer de jaarlijkse veranderingen in jouw zorgpolis, de polisvoorwaarden en de nieuwe premie voor 2017 ontvangen. Dit betekent dat je vóór 31 december 2016 jouw zorgverzekering weer onder de loep moet nemen.

De basisverzekering vergoedt een groot deel van de zorgkosten, zoals de behandeling van de reumatoloog, zorg van de huisarts, medisch noodzakelijke hulpmiddelen en de meeste reumamedicijnen. Maar als je vanwege een reumatische aandoening veel gebruik moet maken van zorg is de kans groot dat een basisverzekering alléén onvoldoende dekking geeft. Negen op de tien mensen met reuma heeft daarom een aanvullende verzekering (NIVEL, 2016). Juist het vinden van een goede aanvullende verzekering met een reumatische aandoening kan lastig zijn. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar welke zorg je nodig hebt. Biedt jouw verzekering voldoende vergoeding voor fysiotherapie en beweegprogramma’s? Of steunzolen en hulpmiddelen? En worden dit jaar nog reumakuren vergoed?

Meer informatie 

Nieuwsbrief aanmelden